• Warsztaty sensoryczne Slime

      17 maja uczniowie klasy 3b wzięli udział w warsztatach sensorycznych ,,slime”. Dzięki uprzejmości Pań animatorek ,,Esy Floresy”, dzieci wcieliły się w rolę małych chemików-odkrywców. Uczniowie samodzielnie stworzyli kolorową, pachnącą, ciągnącą się masę plastyczną, która służy przede wszystkim zabawie, ale jednocześnie ma działanie terapeutyczne. Jej przygotowanie uczy cierpliwości, wzmacnia koncentrację uwagi, pobudza wyobraźnię, a przede wszystkim jest świetnym ćwiczeniem motoryki małej. Podczas warsztatów do przygotowanego przez Panią przezroczystego, płynnego kleju, uczniowie dodali wybrany przez siebie barwnik, brokat, a nawet zapach, jednocześnie cały czas mieszając swoje mikstury. W międzyczasie Pani dolewała do ich miseczek tajemnicze płyny i dosypywała proszki, dzięki którym klej przybierał postać ciągnącej masy. Kiedy wszystko było już gotowe, uczniowie przystąpili do wspólnej

     • „Kaligrafia to rodzaj muzyki nie dla uszu, ale dla oczu .”

      W czasach gdy posługujemy się klawiaturą telefonu lub komputera coraz mniejszą wagę przykładamy do staranności w pisaniu. Dlatego tak ważna jest umiejętność pięknego, estetycznego pisania co w obecnych warunkach jest nie lada sztuką i wyzwaniem. Charakter pisania jest unikalny dla każdej osoby. Kaligrafia jest sztuką użytkową i wyjątkową. Wpływa na koordynację ruchów ręki, wspomaga koncentrację i umiejętność skupienia, uczy staranności i pilności oraz planowania, ma też właściwości terapeutyczne, świetnie wycisza i uspokaja.

     • Przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc

      W maju br. naszą szkołę odwiedziły policjantki - pani Monika Barcicka z Powiatowej Komendy Policji w Drawsku Pomorskim oraz pani Małgorzata Pawlak z Komisariatu Policji w Kaliszu Pomorskim. Przeprowadziły one cykl spotkań w klasach 7 i 8a dotyczących zjawiska przemocy.

      Podczas pogadanki policjantki omówiły różne formy przemocy rówieśniczej, takie jak przemoc fizyczna, słowna, internetowa czy psychiczna.

     • .

      Drodzy Uczniowie

      Nadchodzi ten wyjątkowy moment, kiedy stajecie przed egzaminem ósmoklasisty –

      ważnym sprawdzianem Waszej wiedzy i umiejętności.

      Życzymy Wam nie tylko spokoju i koncentracji, ale także wiary w swoje umiejętności.

      Niech każda odpowiedź będzie wyrazem Waszego wysiłku, niech każde rozwiązanie przyniesie Wam

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Wtorek 21.05.2024
  • Kalendarz

    brak danych
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 2097265
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
   • 94-361-74-92, 94-361-63-11
   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski 78-540 Kalisz Pomorski Poland
   • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
   • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I mię i nazwisko: Dawid Nogaj
 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
   • CEL PRZETWARZANIA
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f ODBIORCY DANYCH 
 Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych • do żądania sprostowania danych • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym • do żądania ograniczenia przetwarzania • do przenoszenia danych • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
   • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   • adres skrzynki ePUAP: SPKALISZPOMORSKI
  • Logowanie