• Pedagodzy szkolni:

    Pani Dorota Ławniczak

    Pani Ewa Klimek

    Pani Marlena Maras

    Pedagog szkolny – Pani Dorota Ławniczak

    Poniedziałek

    08.00 - 09.00

    Wtorek

    08.00 – 11.00

    Środa

    08.00 - 10.00

    14.00-15.00 - konsultacje

    Czwartek

    08.00 – 10.00

    Piątek

    08.00 - 09.00

     

     

     

     

     

     

    Pedagog szkolny – Pani Ewa Klimek

    Poniedziałek

    0 9.50 - 10.50 oraz  13.35 – 15.30

    Wtorek

    07.00 – 13.00

    Środa

    09.15 – 11.50 oraz  12.35 – 12.50

    13.35 – 15.15

    Czwartek

    07 – 10.00 oraz 12.00 – 13.00

    Piątek

    07.00 – 13.00

    13.00 – 14.00 konsultacje

     

     

     

     

     

    Pedagog szkolny – Pani Marlena Maras

    Poniedziałek

    11:00 - 13:30

    Wtorek

    12:00 - 14:00

     

    14:00 - 15:00  - konsultacje

    Środa

    10:30 - 13:30

    Czwartek

    10:30 - 13:30

    Piątek

    10:30 - 12:00

     

     

     

     

     

     

    Pedagog specjalny – Pani Marlena Maras

    Poniedziałek

    08:00 - 11:00

    Wtorek

    09:00 - 12:00

    Środa

    08:00 - 10:30

    Czwartek

    08:30 - 10:30

    Piątek

    09:00 - 10:30

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
   • 94-361-74-92, 94-361-63-11
   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski 78-540 Kalisz Pomorski Poland
   • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
   • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I mię i nazwisko: Dawid Nogaj
 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
   • CEL PRZETWARZANIA
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f ODBIORCY DANYCH 
 Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych • do żądania sprostowania danych • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym • do żądania ograniczenia przetwarzania • do przenoszenia danych • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
   • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   • adres skrzynki ePUAP: SPKALISZPOMORSKI
  • Logowanie