• Kontakty

   • Nazwa szkoły
   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
   • Telefon
   • 94-361-74-92, 94-361-63-11
   • Adres szkoły
   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
    ul. Błonie Kaszubskie 2
    78-540 Kalisz Pomorski
    78-540 Kalisz Pomorski
    Poland
   • E-mail wicedyrektor
   • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl
    wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
   • Klauzula Informacyjna
   • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


    Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


   • Klauzula Informacyjna
   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I
    mię i nazwisko: Dawid Nogaj

    Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
   • Klauzula Informacyjna
   • CEL PRZETWARZANIA

    Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora

    PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

    Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f

    ODBIORCY DANYCH 

    Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

    OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   • Klauzula Informacyjna
   • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
    • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych
    • do żądania sprostowania danych
    • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym
    • do żądania ograniczenia przetwarzania
    • do przenoszenia danych
    • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
   • Klauzula Informacyjna
   • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

    INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

    ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   • Informacja e-mail
   • adres skrzynki ePUAP: SPKALISZPOMORSKI
 • Napisz do nas

  Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
  wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
   • 94-361-74-92, 94-361-63-11
   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski 78-540 Kalisz Pomorski Poland
   • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
   • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I mię i nazwisko: Dawid Nogaj
 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
   • CEL PRZETWARZANIA
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f ODBIORCY DANYCH 
 Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych • do żądania sprostowania danych • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym • do żądania ograniczenia przetwarzania • do przenoszenia danych • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
   • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   • adres skrzynki ePUAP: SPKALISZPOMORSKI
  • Logowanie