• LOGOPEDIA

    •                                                                                     

      

     Prawidłowy rozwój językowy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa - dzięki językowi można bowiem porządkować otaczający świat, nauczać zasad obowiązujących w społeczeństwie.

      

     prof. Jagoda Cieszyńska

      

      

          Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenie w szkole. Daje możliwość  komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć. Podstawą dla wyraźnej wymowy jest prawidłowe oddychanie, czysta fonacja, umiejętna artykulacja przy sprawnie funkcjonujących narządach mowy, umiejętność różnicowania dźwięków oraz prawidłowa analiza i synteza słuchowa.

      

       

               Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

     • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
     • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
     • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
     • rozwijanie słuchu fonematycznego,
     • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
     • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
     • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
     • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

      

     Propozycje ćwiczeń, które można prowadzić z dzieckiem w domu

     Aby usprawnić język: 

     • mlaskamy,
     • układamy język w rurkę,
     • kląskamy (jak robi konik?),
     • wypychamy językiem policzki,
     • układamy język w „koci grzbiet”,
     • wsuwamy język pod górną i dolną wargę,
     • przesuwamy język na boki w jamie ustnej,
     • dotykamy czubkiem języka kolejnych zębów,
     • formujemy język szeroko i wąsko w jamie ustnej,
     • przesuwamy czubek języka zygzakiem po podniebieniu,
     • przesuwamy czubek języka od górnych zębów wzdłuż podniebienia.

     Aby usprawnić wargi:

     • cmokamy,
     • parskamy, prychamy,
     • na przemian robimy „dzióbek” i rozszerzamy usta,
     • wydymamy, zaciskamy, rozluźniamy, masujemy wargi palcami,
     • układamy wargi jak do wymawiania samogłosek: A, O, U, E, Y, I,
     • przy zaciśniętych zębach, naprzemiennie zakładamy wargi na siebie.

     Aby usprawnić policzki: 

     • poruszamy policzkami jak żaba,
     • napinamy policzki wraz z wargami,
     • wydymamy je i wciągamy do wewnątrz,
     • masujemy policzki dłońmi, okrężnymi ruchami.

      

     Aby łatwiej uzyskać głoski: SZ, CZ, Ż, DŻ: 

     • cofamy czubek języka wzdłuż podniebienia,
     • czubkiem języka dotykamy wałka dziąsłowego,
     • czubkiem języka kreślimy kółka na podniebieniu miękkim,
     • czubkiem języka dotykamy na przemian dwóch górnych ostatnich zębów,
     • próbujemy dmuchać na czubek języka uniesiony do podniebienia, równocześnie przyciskając policzki dłońmi (język nie może przywierać do podniebienia, żeby powietrze nie przedostawało się bokami).

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
   • 94-361-74-92, 94-361-63-11
   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski 78-540 Kalisz Pomorski Poland
   • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
   • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I mię i nazwisko: Dawid Nogaj
 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
   • CEL PRZETWARZANIA
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f ODBIORCY DANYCH 
 Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych • do żądania sprostowania danych • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym • do żądania ograniczenia przetwarzania • do przenoszenia danych • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
   • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   • adres skrzynki ePUAP: SPKALISZPOMORSKI
  • Logowanie