• Oddziały i wychowawcy - rok szkolny 2022/2023

  • Klasa

   Liczba uczniów

   Dziewczęta

   Chłopcy

   Wychowawca

   Ia

   17

   12

   5

   Stanisława Górnik

   Ib

   17

   10

   7

   Marta Kędzierska

   Ic

   17

   10

   7

   Daria Niedźwiedź

   IIa

   19

   11

   8

   Aleksandra Budzyńska

   IIb

   20

   10

   10

   Teresa Brończyk

   IIc

   21

   11

   10

   Ewa Leszczyńska

   IIIa

   20

   12

   8

   Beata Pierzgalska

   IIIb

   20

   14

   6

   Urszula Jarzyńska

   IIIc

   17

   10

   7

   Joanna Magac

   IVa

   21

   10

   11

   Kinga Łuc

   IVb

   21

   10

   11

   Kamila Staszewska - Kołtun

   IVc

   22

   10

   12

   Magdalena Płuciennik

   Va

   26

   12

   14

   Paweł Gąsiorowski

   Vb

   25

   13

   12

   Katarzyna Gawecka

   VIa

   23

   10

   13

   Wioletta Burdyńska

   VIb

   23

   15

   8

   Justyna Pawlik

   VIc

   20

   10

   10

   Natalia Rydel

   VIIa

   25

   12

   13

   Emilia Bogusz

   VIIIa

   19

   0

   19

   Zbigniew Witek

   VIIIb

   20

   13

   7

   Waldemar Pawluczuk

   VIIIc

   23

   15

   8

   Aneta Hrabeć

   VIIId

   27

   17

   10

   Anna Fajgier

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
   • 94-361-74-92, 94-361-63-11
   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski 78-540 Kalisz Pomorski Poland
   • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
   • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I mię i nazwisko: Dawid Nogaj
 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
   • CEL PRZETWARZANIA
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f ODBIORCY DANYCH 
 Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych • do żądania sprostowania danych • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym • do żądania ograniczenia przetwarzania • do przenoszenia danych • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
   • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
  • Logowanie