• Nasza szkoła

    •  

     Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim jest placówką publiczną.

     Łącznie uczy się tu 503 dzieci w 23 oddziałach klasowych.

     Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kalisz Pomorski.

      

     Dyrektor szkoły: mgr Dorota Ławniczak

     Wicedyrektor szkoły: mgr inż. Anna Niezgoda

     Wicedyrektor szkoły: mgr Anna Rydzewska

      

     Pedagog: mgr Ewa Klimek, mgr Dorota Ławniczak, mgr Marlena Maras

     Logopeda: mgr Urszula Jarzyńska, mgr Kamila Staszewska - Kołtun,

                       mgr Katarzyna Car, mgr Emilia Bogusz

     Pielęgniarka szkolna: mgr Małgorzata Kryczka

     Inspektor Danych Osobowych: Dawid Nogaj, adres e-mail:

     inspektor@bezpieczne-dane.eu

      

     Oddziały klasowe


     klasa 1a     wychowawca: p. Katarzyna Car

     klasa 1b     wychowawca: p. Urszula Jarzyńska

     klasa 1c     wychowawca: p. Joanna Magac

     klasa 2a     wychowawca: p. Stanisława Górnik

     klasa 2b     wychowawca: p. Marta Kędzierska

     klasa 2c    wychowawca: p. Oktawia Broś

     klasa 3a      wychowawca: p. Alicja Bykowska

     klasa 3b   wychowawca: p. Anna Maziarz

     klasa 4a   wychowawca: p. Wioletta Burdyńska

     klasa 4b    wychowawca: p. Justyna Pawlik

     klasa 4c    wychowawca: p. Natalia Rydel

     klasa 5a     wychowawca: p. Emilia Bogusz

     klasa 6a     wychowawca: p. Zbigniew Witek - ODDZIAŁ SPORTOWY

     klasa 6b     wychowawca: p. Waldemar Pawluczuk

     klasa 6c     wychowawca: p. Beata Rosentreter

     klasa 6d     wychowawca: p. Katarzyna Dzierbunowicz

     klasa 7a      wychowawca: p. Magdalena Płuciennik ODDZIAŁ SPORTOWY

     klasa 7b    wychowawca: p. Kamila Staszewska- Kołtun

     klasa 7c    wychowawca: p. Sławomira Sydlewska

     klasa 7d    wychowawca: p. Anna Fajgier

     klasa 8a    wychowawca: p. Paweł Gąsiorowski -ODDZIAŁ SPORTOWY

     klasa 8b    wychowawca: p. Magdalena Łastówka

     klasa 8c    wychowawca: p. Kinga Łuc

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      


      

      


      

      


      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
   • 94-361-74-92, 94-361-63-11
   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski 78-540 Kalisz Pomorski Poland
   • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
   • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I mię i nazwisko: Dawid Nogaj
 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
   • CEL PRZETWARZANIA
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f ODBIORCY DANYCH 
 Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych • do żądania sprostowania danych • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym • do żądania ograniczenia przetwarzania • do przenoszenia danych • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
   • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   • adres skrzynki ePUAP: SPKALISZPOMORSKI
  • Logowanie