• Rada Rodziców

    •  

               

      

      

      

      

      

      

     SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
     Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
     w Kaliszu Pomorskim
     w roku szkolnym 2023/2024


     PRZEWODNICZĄCA:  
     Pani Małgorzata Wróbel


     WICEPRZEWODNICZĄCA: 
     Pani Magdalena Pęder-Kranc


     SEKRETARZ:  
     Pani Irmina Olejnik-Czerwonka


     SKARBNIK:  
     Pani Agnieszka Kubat


     KOMISJA REWIZYJNA:
     Pan Krzysztof Wiśniewski

     Pani Monika Dźwigał

     Pani Joanna Popiołek

      

     CZŁONKOWIE:

     Pani Katarzyna Szpiega

     Pani Katarzyna Raś

     Pan Daniel Kubat

      

      

     SKŁAD RADY RODZICÓW

     Imię i nazwisko Rodzica

     klasa

     Paulina Juskowiak

     1 a

     Agnieszka Kubat

     1 b

     Małgorzata Wróbel

     1 c

     Monika Dźwigał

     2 a

     Joanna Popiołek

     2 b

     Magdalena Pęder-Kranc

     2 c

     Karolina Pęder

     3 a

     Katarzyna Józiak

     3 b

     Agnieszka Jamróz

     3 c

     Magdalena Gmerek

     4 a

     Malwina Rzeszutu-Frańczak

     4 b

     Katarzyna Szpiega

     4 c

     Katarzyna Hypki

     5 a

     Paulina Gnacyk

     5 b

     Jagoda Nowacka

     5 c

     Daniel Kubat

     6 a

     Katarzyna Raś

     6 b

     Sylwia Kudynowska

     7 a

     Krzysztof Wiśniewski

     7 b

     Irmina Olejnik-Czerwonka

     7 c

     Kinga Potocka

     8 a

      

   • Kolumna AKolumna BKolumna CKolumna D
    Wiersz 1.AWiersz 1.BWiersz 1.CWiersz 1.D
    Wiersz 2.AWiersz 2.BWiersz 2.CWiersz 2.D
    Wiersz 3.AWiersz 3.BWiersz 3.CWiersz 3.D
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
   • 94-361-74-92, 94-361-63-11
   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski 78-540 Kalisz Pomorski Poland
   • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
   • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I mię i nazwisko: Dawid Nogaj
 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
   • CEL PRZETWARZANIA
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f ODBIORCY DANYCH 
 Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych • do żądania sprostowania danych • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym • do żądania ograniczenia przetwarzania • do przenoszenia danych • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
   • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   • adres skrzynki ePUAP: SPKALISZPOMORSKI
  • Logowanie