• Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się

       01 września 2022 roku  w hali sportowej przy ulicy Toruńskiej 9 A

       

       

      Godzina 9.00 – uczniowie klas 1-3

      Godzina 10.00 – uczniowie klas 4-8

       

       

      Po apelu głównym spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:

       

      Klasa 1 a - sala nr 42

      Klasa 1 b – sala nr 43

      Klasa 1 c – sala nr 49

       

      Klasa 2 a – sala nr 60

      Klasa 2 b – sala nr 62

      Klasa 2 c – sala nr 67

       

      Klasa 3 a – sala nr 48

      Klasa 3 b – sala nr 41

      Klasa 3 c – sala nr 47

       

      Klasa 4 a – sala nr 31

      Klasa 4 b – sala nr 13

      Klasa 4 c – sala nr 30

       

      Klasa 5 a – sala nr 29 

      Klasa 5 b – sala nr 32

       

      Klasa 6 a – sala nr 27

      Klasa 6 b – sala nr 20

      Klasa 6 c – sala nr 28

       

      Klasa  7 a – sala nr 4

       

      Klasa 8 a – sala nr 9

      Klasa 8 b – sala nr 12

      Klasa 8 c – sala nr 10

      Klasa 8 d – sala nr 24

       

       

       

      Dyrektor szkoły

      Dorota Ławniczak

       

       

       

       

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
    • 94-361-74-92, 94-361-63-11
    • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski 78-540 Kalisz Pomorski Poland
    • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
    • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


    • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I mię i nazwisko: Dawid Nogaj
 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
    • CEL PRZETWARZANIA
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f ODBIORCY DANYCH 
 Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
    • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych • do żądania sprostowania danych • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym • do żądania ograniczenia przetwarzania • do przenoszenia danych • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
    • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   • Logowanie