• .

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024  odbędzie się

       04 września 2023 roku  w hali sportowej przy ulicy Toruńskiej 9 A

       

       

      Godzina 9.30 – uczniowie klas 1-3

      Godzina 10.15 – uczniowie klas 4-8

       

       

      Po apelu głównym spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:

       

      Klasa   Nr sali

      1 a          47

      1 b          48

      1 c          49

      2 a          42

      2 b          43

      2 c          67

      3 a          60

      3 b          62

      3 c          41

      4 a            9

      4 b            4

      4 c          10

      5 a          31

      5 b          13

      5 c          30

      6 a          29

      6 b          12

      7 a          27

      7 b          20

      7 c          28

      8 a           32

       

       

     • Spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej z Kalisza Pomorskiego i Kaltenkirchen

     • Wymiana młodzieży polsko – niemieckiej odbyła się w ramach współpracy miast partnerskich  Kalisza Pomorskiego oraz Kaltenkirchen. Głównym celem tegorocznego  spotkania młodych ludzi  było przezwyciężenie barier językowych oraz nawiązanie osobistych znajomości i przyjaźni. Był  to też duży wkład w integrację europejską. Jak zawsze wszyscy oczekiwali z wielką radością na przyjazd młodzieży niemieckiej do naszej szkoły. Dla  wszystkich uczestników wymiany przygotowany był urozmaicony program pobytu tak, aby każdy mógł doznać  jak najwięcej różnorodnych wrażeń. 

      Podczas tegorocznej wymiany opiekę nad polskimi dziećmi sprawowały panie Emilia Bogusz, Katarzyna Horba i Anna Arcimowicz. Opiekę nad niemieckimi dziećmi sprawowali panowie Kim Steger, Christian Rüter i Andreas Keller.

      Od 23 lipca  do 06 sierpnia 2023 roku w wymianie wzięło udział 20 uczestników z Polski i 20 uczestników z Niemiec.  Wakacyjna przygoda rozpoczęła się w  Kaliszu Pomorskim. Udział w programie wymiany młodzieży była doskonałą szansą rozwoju umiejętności, poznania innych realiów społecznych i różnic kulturowych oraz wzmocnienia wartości takich jak solidarność, demokracja i przyjaźń.

      W programie dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty takie jak: wykonanie breloków z filcu, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, kulinarne - robienie pizzy i lepienie pierogów oraz samodzielne wykonanie świeczek. Jak zawsze młodzi ludzie świetnie się bawili próbując swoich sił. Dużo  frajdy dostarczyły również wspólne gry i zabawy sportowe.

      Uczestnicy mieli zorganizowane również trzy wyjazdy. W Szczecinie  odwiedziliśmy Morskie Centrum Nauki oraz park trampolin. Mogliśmy też podziwiać uroki miasta. Wyjazd do Rudnicy, to świetna zabawa w  parku linowym a drodze powrotnej odwiedziliśmy  Zagrodę żubrów w Jabłonowie. Dzięki przychylnej pogodzie wszyscy mogli sprawdzić swoje siły na spływie kajakowym. Były także zawody strażackie pod czujnym okiem Ochotniczej Straży Pożarnej z Kalisza Pomorskiego.  

      Drugą część wymiany młodzi ludzie wraz z opiekunami spędzili w Kaltenkirchen.  Nie zabrakło też atrakcji po stronie niemieckiej.  Wizyta na basenie, wizyta w staży pożarnej, Ratzeburg i pokononanie trasy łodzią, rowerem i drezyną, warsztaty wiązania węzłów i tworzenia breloków.  Wiele frajdy uczestnikom wymiany sprawiła wizyta w Hansa Park.

      Serdecznie dziękujemy polskim uczestnikom za otwartość i serdeczność, jaką okazali dla naszych niemieckich gości. Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację wymiany polsko – niemieckiej, Pani Dyrektor Dorocie Ławniczak, Panu Burmistrzowi Januszowi Garbaczowi, Paniom Magdalenie Płuciennik, Kindze Łuc, Sylwii Kudynowskiej oraz Annie Niezgodzie.

      Wymiana polsko-niemiecka mogła odbyć się dzięki  dofinansowaniu z Gminy Kalisz Pomorski oraz z Polsko – Niemieckiej Współpracy  Młodzieży.

      Cieszymy się, że wymiana młodzieży polsko-niemieckiej zakończyła się WIELKIM SUKCESEM J.

       

      Emilia Bogusz i Katarzyna Horba

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
    • 94-361-74-92, 94-361-63-11
    • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski 78-540 Kalisz Pomorski Poland
    • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
    • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


    • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I mię i nazwisko: Dawid Nogaj
 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
    • CEL PRZETWARZANIA
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f ODBIORCY DANYCH 
 Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
    • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych • do żądania sprostowania danych • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym • do żądania ograniczenia przetwarzania • do przenoszenia danych • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
    • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   • Logowanie