• Wyprawka pierwszoklasisty na rok szkolny 2023/2024

      • Wyposażenie plecaka:
      • piórnik, a w nim zawsze: 2 ołówki, gumka, temperówka, kredki ołówkowe (bambino), linijka, klej w sztyfcie (magik), nożyczki,
      • zeszyty podpisane na okładce i obłożone: 1 zeszyty 32 kartkowy z czerwoną linią (edukacja polonistyczna), 1 zeszyt 16 kartkowy w kratkę (edukacja matematyczna),
      • teczka na gumkę (podpisana: karty pracy),
      • naklejki (kolorowe znaczniki do książek),
      • wyposażenie szuflady:
      • farby plakatowe, 2 pędzle (cienki i grubszy), kubeczek na wodę,
      • plastelina,
      • patyczki do liczenia,
      • pastele,
      • klej magik w tubce,
      • blok techniczny z białymi kartkami A4,
      • blok techniczny z kolorowymi kartkami A4,
      • teczka na gumkę (podpisana: prace plastyczne),
      • 4 kolory mazaków lub zakreślacze,
      • w klasie:
      • ryza papieru ksero,
      • ryza kolorowych kartek A4,
      • blok techniczny z białymi kartkami A3,
      • blok techniczny lub rysunkowy (jeden do wyboru) z kolorowymi kartkami A3,
      • chusteczki higieniczne  w kartoniku,
      • strój gimnastyczny w podpisanym worku: biała koszulka, ciemne spodenki, obuwie sportowe z jasną podeszwą,
      • strój galowy na uroczystości szkolne: biała koszula,ciemne spodnie lub spódniczka,
      • zakup zeszytu do języka angielskiego po konsultacji z nauczycielem,
      • informacje o podręczniku do religii znajdują się na stronie szkoły.     
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
    • 94-361-74-92, 94-361-63-11
    • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski 78-540 Kalisz Pomorski Poland
    • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
    • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


    • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I mię i nazwisko: Dawid Nogaj
 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
    • CEL PRZETWARZANIA
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f ODBIORCY DANYCH 
 Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
    • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych • do żądania sprostowania danych • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym • do żądania ograniczenia przetwarzania • do przenoszenia danych • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
    • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   • Logowanie