• BEZPIECZNIE W KALISKIEJ „KORNELÓWCE”

     •      Jak co roku, we wrześniu, w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”, profilaktyk z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, tym razem  wspólnie z dzielnicową Komisariatu Policji w Kaliszu Pomorskim  przeprowadzili spotkania edukacyjno – profilaktyczne  odwiedzając najmłodszych uczniów z naszej szkoły.

      Mundurowe w trakcie spotkania omówiły podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie drogi do i ze szkoły. Wskazywały zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z ruchem kołowym i pieszym. Funkcjonariuszki uświadamiały dzieciom, które miejsca przeznaczone do przechodzenia na drugą stronę ulicy są bezpieczne i jak prawidłowo przez nie przechodzić. Policjantki zachęcały również do używania elementów odblaskowych. Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się przygotowany przez mundurowe symulator przejścia dla pieszych, dzięki któremu najmłodsi mogli sprawdzić nabyte podczas zajęć umiejętności w praktyce.

      Takie spotkania z dziećmi będą kontynuowane przez cały rok szkolny a wszystko po to, aby utrwalić w nich nawyki prawidłowych  i bezpiecznych zachowań.

       

      Pedagog szkolny

      Ewa Klimek

     • Bezpieczeństwo ponad wszystko

     •       Bezpieczeństwo naszych uczniów jest dla nas bardzo ważne, dlatego zaprosiliśmy do naszej szkoły przedstawicieli Straży Miejskiej, panią Agnieszkę Maślak oraz pana Marka Leśniewskiego. Funkcjonariusze poprowadzili zajęcia warsztatowe dla wszystkich uczniów klas pierwszych.  Tematyka prowadzonych zajęć dotyczyła bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w szkole, oraz unikania różnego rodzaju zagrożeń, np. w kontaktach z osobami obcymi.

      Podczas pogadanki uczniowie utrwalili wiadomości na temat pracy strażnika. Mieli również okazję wykazać się wiedzą na temat bezpieczeństwa na drodze, funkcji sygnalizacji świetlnej oraz pasów. Przypomniano i utrwalono numery alarmowe. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze z aktywnym udziałem uczniów. Na zakończenie spotkania funkcjonariusze wręczyli wszystkim uczniom odblaskowe prezenty.

       

      Katarzyna  Car

     • „Sprzątanie to ważna sprawa, ekologia to podstawa”

     •         W trzecim tygodniu września  uczniowie edukacji wczesnoszkolnej  oraz uczniowie wybranych klas  szóstych i siódmych  zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki  wyruszyli na  akcję ekologiczną „Sprzątanie Świata”.  Przed wyjściem wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa oraz celów akcji. Uczniowie sprzątali teren wokół szkoły, teren plaży oraz las wokół Kalisza Pomorskiego. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegała sprawnie a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko naturalne oraz czystość otoczenia.

      Udział w akcji był połączeniem przyjemnego z pożytecznym, robiąc coś dla naszej Ziemi, uczniowie mogli jednocześnie spędzić czas z klasą na świeżym powietrzu i w miłej atmosferze.

      Serdeczne podziękowania w tych dniach za opiekę w terenie składamy dla pracowników Nadleśnictwa w Kaliszu Pomorskim: pani Zofii Zmiertka – Kaliniak i pani Klaudii Bulwy oraz panom Mateuszowi Remiszewskiemu, Adrianowi Gutowiczowi i Grzegorzowi Kędzierskiemu. Dziękujemy również  koordynatorowi  akcji, pani Marcie Kędzierskiej.

       

      Katarzyna Car

     • Dzień KROPKI

     • 15 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto odkrywania talentów, kreatywności, odwagi, a przede wszystkim dobrej zabawy. W tym roku wszyscy uczniowie naszej szkoły postanowili przyłączyć się do jego obchodów. Tego dnia obowiązywały ubrania w kropki. Podczas zajęć lekcyjnych i zajęć świetlicowych uczniowie wykonywali swoje kropkowe dzieła. Wspaniałe efekty ich prac możemy podziwiać na zamieszczonych poniżej zdjęciach.

      A my po obchodach Dnia Kropki wiemy jedno: każdy z naszych uczniów ma ogromny talent, wystarczy tylko uwierzyć  w siebie!!!


       

      Samorząd Uczniowski

     • Narodowe Czytanie w Kornelówce

     •            W ramach lekcji języka polskiego uczniowie klasy 7 c wzięli udział w 12. odsłonie Narodowego Czytania.

      Podczas zajęć polonistycznych zaznajomili się z powieścią Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Uczniowie poznali ideę akcji, zapoznali się z życiorysem oraz twórczością wybitnej pisarki Elizy Orzeszkowej.

      Następnie czytali fragmenty powieści, omawiali przestrzenie, jakie tam panują, opisywali  krajobrazy przedstawiające Niemen – rzekę Grodzieńszczyzny.

      Dodatkowym, bardzo ciekawym elementem lekcji była charakteryzacja   czytających,  którzy wcielili się w bohaterów z Bohatyrowicz i Korczyna.

      Atmosfera tego dzieła, bogata nadniemeńska przyroda, wspaniałe pejzaże i krajobrazy oraz obrazy opisy Powstania Styczniowego zrobiły wielkie wrażenie na słuchających.  Uczniowie zgodnie jednak  stwierdzili, że powieść Nad Niemnem  jest bardzo trudnym utworem.

       

      Aneta Hrabeć

     • Bezpieczna świetlica

     •                Wakacje za nami, rozpoczął się nowy rok szkolny, to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale też dla dorosłych. W tym czasie należy szczególnie pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, dlatego właśnie teraz szczególnego znaczenia nabiera bezpieczna droga naszych uczniów do szkoły i ze szkoły do domu. Dnia 12 września w  świetlicy szkolnej zostało zorganizowane spotkanie ze Strażą Miejską. W ramach zajęć uczniowie otrzymali wiedzę o zasadach ruchu drogowego, prawidłowym zachowaniu w autobusie i na przystanku autobusowym oraz szybkim reagowaniu w sytuacji zagrożenia życia. Uczniowie uczyli się prawidłowego przejścia przez jezdnię w naszym szkolnym Miasteczku Ruchu Drogowego. Powracające po długiej przerwie dzieci często zapominają o własnym bezpieczeństwie. Obowiązkiem nas dorosłych jest dbanie o ich bezpieczeństwo nie tylko w domu, szkole, ale też na drodze.

       

      Wychowawcy świetlicy klas I – III

     • „Czas rozwinąć skrzydła”.

     • „Czas rozwinąć skrzydła”.

       

      Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego

      Po wakacyjnej przerwie 4 września 2023 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego znów zaczęła tętnić życiem. O godzinie 9.30 rozpoczęto nowy rok szkolny dla klas I-III, o 10.15 dla klas IV-VIII. W apelach na hali sportowej z tej okazji udział wzięli uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, dyrektor pani Dorota Ławniczak, z-ca dyrektora pani Anna Niezgoda, z-ca dyrektora pani Anna Rydzewska oraz zaproszeni goście. Swą obecnością zaszczycili nas: Sekretarz Gminy pani Irena Kiljańska-Kotowicz, Inspektor ds. Oświaty pani Marta Gorajewska, Burmistrz Kalisza Pomorskiego pan Janusz Garbacz, Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu gen. bryg. pan Dariusz Machula, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Paweł Kulbacki oraz zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej pani Grażyna Kowalska.

      Po wprowadzeniu sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy i odśpiewaniu przez całą społeczność szkolną hymnu narodowego głos zabrała pani dyrektor Dorota Ławniczak, która powitała uczniów i zgodnie z mottem uroczystości  życzyła dzieciom wielu sukcesów. Realizacji założonych celów i powodzenia w nowym roku szkolnym życzyli również młodzieży Burmistrz Kalisza Pomorskiego pan Janusz Garbacz oraz Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu gen. bryg. pan Dariusz Machula.

      Apel dla klas I-III poprowadziła pani Stanisława Górnik, dla klas IV-VIII pani Kamila Staszewska-Kołtun. Po oficjalnej części uroczystości wychowawcy zaprosili dzieci do swoich klas, gdzie uczniowie po przerwie wakacyjnej pierwszy raz zasiedli w ławkach i zapoznali się z planem lekcji. Obecnie placówka ma pod opieką 21 klasy, łącznie 435 uczniów. Szczególnie witamy w tym roku 59 nowych uczniów klas 1a, 1b i 1c. Wychowawstwo w tych klasach objęły panie Katarzyna Car, Paulina Rzeszuto i Oktawia Broś. W klasach czwartych wychowawstwo objęły panie Sławomira Sydlewska, Magdalena Kujawska-Krystopik i Anita Kuźmińska.   Całej społeczności szkolnej życzymy powodzenia, aby nowy rok był owocny, twórczy i pełen wzajemnej życzliwości oraz satysfakcji z czasu spędzanego wspólnie w szkole.

       

      Sławomira Sydlewska

     • .

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024  odbędzie się

       04 września 2023 roku  w hali sportowej przy ulicy Toruńskiej 9 A

       

       

      Godzina 9.30 – uczniowie klas 1-3

      Godzina 10.15 – uczniowie klas 4-8

       

       

      Po apelu głównym spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:

       

      Klasa   Nr sali

      1 a          47

      1 b          48

      1 c          49

      2 a          42

      2 b          43

      2 c          67

      3 a          60

      3 b          62

      3 c          41

      4 a            9

      4 b            4

      4 c          10

      5 a          31

      5 b          13

      5 c          30

      6 a          29

      6 b          12

      7 a          27

      7 b          20

      7 c          28

      8 a           32

       

       

     • Spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej z Kalisza Pomorskiego i Kaltenkirchen

     • Wymiana młodzieży polsko – niemieckiej odbyła się w ramach współpracy miast partnerskich  Kalisza Pomorskiego oraz Kaltenkirchen. Głównym celem tegorocznego  spotkania młodych ludzi  było przezwyciężenie barier językowych oraz nawiązanie osobistych znajomości i przyjaźni. Był  to też duży wkład w integrację europejską. Jak zawsze wszyscy oczekiwali z wielką radością na przyjazd młodzieży niemieckiej do naszej szkoły. Dla  wszystkich uczestników wymiany przygotowany był urozmaicony program pobytu tak, aby każdy mógł doznać  jak najwięcej różnorodnych wrażeń. 

      Podczas tegorocznej wymiany opiekę nad polskimi dziećmi sprawowały panie Emilia Bogusz, Katarzyna Horba i Anna Arcimowicz. Opiekę nad niemieckimi dziećmi sprawowali panowie Kim Steger, Christian Rüter i Andreas Keller.

      Od 23 lipca  do 06 sierpnia 2023 roku w wymianie wzięło udział 20 uczestników z Polski i 20 uczestników z Niemiec.  Wakacyjna przygoda rozpoczęła się w  Kaliszu Pomorskim. Udział w programie wymiany młodzieży była doskonałą szansą rozwoju umiejętności, poznania innych realiów społecznych i różnic kulturowych oraz wzmocnienia wartości takich jak solidarność, demokracja i przyjaźń.

      W programie dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty takie jak: wykonanie breloków z filcu, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, kulinarne - robienie pizzy i lepienie pierogów oraz samodzielne wykonanie świeczek. Jak zawsze młodzi ludzie świetnie się bawili próbując swoich sił. Dużo  frajdy dostarczyły również wspólne gry i zabawy sportowe.

      Uczestnicy mieli zorganizowane również trzy wyjazdy. W Szczecinie  odwiedziliśmy Morskie Centrum Nauki oraz park trampolin. Mogliśmy też podziwiać uroki miasta. Wyjazd do Rudnicy, to świetna zabawa w  parku linowym a drodze powrotnej odwiedziliśmy  Zagrodę żubrów w Jabłonowie. Dzięki przychylnej pogodzie wszyscy mogli sprawdzić swoje siły na spływie kajakowym. Były także zawody strażackie pod czujnym okiem Ochotniczej Straży Pożarnej z Kalisza Pomorskiego.  

      Drugą część wymiany młodzi ludzie wraz z opiekunami spędzili w Kaltenkirchen.  Nie zabrakło też atrakcji po stronie niemieckiej.  Wizyta na basenie, wizyta w staży pożarnej, Ratzeburg i pokononanie trasy łodzią, rowerem i drezyną, warsztaty wiązania węzłów i tworzenia breloków.  Wiele frajdy uczestnikom wymiany sprawiła wizyta w Hansa Park.

      Serdecznie dziękujemy polskim uczestnikom za otwartość i serdeczność, jaką okazali dla naszych niemieckich gości. Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację wymiany polsko – niemieckiej, Pani Dyrektor Dorocie Ławniczak, Panu Burmistrzowi Januszowi Garbaczowi, Paniom Magdalenie Płuciennik, Kindze Łuc, Sylwii Kudynowskiej oraz Annie Niezgodzie.

      Wymiana polsko-niemiecka mogła odbyć się dzięki  dofinansowaniu z Gminy Kalisz Pomorski oraz z Polsko – Niemieckiej Współpracy  Młodzieży.

      Cieszymy się, że wymiana młodzieży polsko-niemieckiej zakończyła się WIELKIM SUKCESEM J.

       

      Emilia Bogusz i Katarzyna Horba

     • Wyprawka pierwszoklasisty na rok szkolny 2023/2024

      • Wyposażenie plecaka:
      • piórnik, a w nim zawsze: 2 ołówki, gumka, temperówka, kredki ołówkowe (bambino), linijka, klej w sztyfcie (magik), nożyczki,
      • zeszyty podpisane na okładce i obłożone: 1 zeszyty 32 kartkowy z czerwoną linią (edukacja polonistyczna), 1 zeszyt 16 kartkowy w kratkę (edukacja matematyczna),
      • teczka na gumkę (podpisana: karty pracy),
      • naklejki (kolorowe znaczniki do książek),
      • wyposażenie szuflady:
      • farby plakatowe, 2 pędzle (cienki i grubszy), kubeczek na wodę,
      • plastelina,
      • patyczki do liczenia,
      • pastele,
      • klej magik w tubce,
      • blok techniczny z białymi kartkami A4,
      • blok techniczny z kolorowymi kartkami A4,
      • teczka na gumkę (podpisana: prace plastyczne),
      • 4 kolory mazaków lub zakreślacze,
      • w klasie:
      • ryza papieru ksero,
      • ryza kolorowych kartek A4,
      • blok techniczny z białymi kartkami A3,
      • blok techniczny lub rysunkowy (jeden do wyboru) z kolorowymi kartkami A3,
      • chusteczki higieniczne  w kartoniku,
      • strój gimnastyczny w podpisanym worku: biała koszulka, ciemne spodenki, obuwie sportowe z jasną podeszwą,
      • strój galowy na uroczystości szkolne: biała koszula,ciemne spodnie lub spódniczka,
      • zakup zeszytu do języka angielskiego po konsultacji z nauczycielem,
      • informacje o podręczniku do religii znajdują się na stronie szkoły.     
     • .

     • Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

      w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim

       

      23 czerwca 2022 roku w hali sportowej zgromadziła się społeczność szkolna, by pożegnać mijający rok szkolny 2022/2023. O godzinie 9.00 pożegnano klasy I-III, o godzinie 10.30 – klasy IV-VIII. Oprócz Dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników, rodziców i młodzieży w klasach IV-VIII swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Kalisza Pomorskiego pan Janusz Garbacz, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Fajger, Inspektor ds. oświaty pani Marta Gorajewska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim pan Paweł Kulbacki, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej pani Grażyna Kowalska, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim pan Krzysztof Cichy, zaś w klasach I-III Sekretarz Gminy pani Irena Kiliańska–Kotowicz oraz ks. proboszcz Tomasz Jaskółka.

       

      W klasach I-III zakończenie roku brzmiało radosnym śpiewem. Tuż po nagrodzeniu najlepszych uczniów klasy trzecie kończące Pierwszy Etap Edukacji Szkolnej (55 uczniów) zaprezentowały przygotowane pod kierunkiem swoich wychowawców wesołą wakacyjną piosenkę. W tym roku swoje klasy pożegnały: pani Beata Pierzgalska – kl. III a, pani Urszula Jarzyńska – kl. III b, pani Joanna Magac – kl. III c.

       

      W klasach IV-VIII w swoim przemówieniu otwierającym uroczystość (podobnie jak w klasach I-III) pani Dyrektor Dorota Ławniczak pogratulowała wszystkim uczniom i ich rodzicom licznych sukcesów. W tym roku szkolnym nasza placówka ma 120 stypendystów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz 10 stypendystów za sukcesy sportowe. Jest to powód do dumy. Głos zabrali również Burmistrz Kalisza Pomorskiego pan Janusz Garbacz, Zastępca Przwodniczącego Rady Miejskiej pani Grażyna Kowalska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Fajger. Po otwarciu uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom z młodszych klas.

       

      Ważnym elementem apelu było pożegnanie czterech nauczycielek odchodzących w tym roku na zasłużoną emeryturę, które z naszą szkołą związane były przez wiele lat: pani Alicji Bykowskiej, pani Teresy Brończyk i pani Ewy Leszczyńskiej – nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej oraz pani Alicji Wojtali – nauczycielki historii i pedagoga specjalnego.  Nasze grono pedagogiczne opuściły również pani  Małgorzata Möller Nielsen, nauczycielka języka angielskiego i pani Beata Pierzgalska, polonistka i wieloletnia dyrektorka szkoły. Pamiątki oraz kwiaty wręczyli pani Dyrektor Dorota Ławniczak i Burmistrz Kalisza Pomorskiego pan Janusz Garbacz. W tym roku szkolnym pożegnaliśmy również Przewodniczącą Rady Rodziców panią Agnieszkę Fajger. W swoim przemówieniu pani Agnieszka zachęciła rodziców do współpracy ze szkołą, ponieważ przynosi ona wiele korzyści przede wszystkim uczniom. W imieniu całej społeczności szkolnej jeszcze raz dziękujemy wszystkim paniom za współpracę, zaangażowanie, poświęcony czas a przede wszystkim serce dla uczniów.

       

      Kluczowym punktem uroczystości było nagrodzenie złotymi tarczami i stypendiami naukowymi oraz sportowymi najlepszych absolwentów spośród 88 uczniów klas ósmych kończących szkołę. Razem z Dyrektor Panią Dorotą Ławniczak uczynili to wychowawcy żegnający w tym roku swoje klasy: panowie Zbigniew Witek (wychowawca kl. VIII a), Waldemar Paluczuk (VIII b), panie Aneta Hrabeć (VIII c), Anna Fajger (VIII d). 

       

      W roku szkolnym 2022/2023 najlepszymi uczniami w szkole byli:

      wśród absolwentów:

      Lena Niezgoda z kl. VIII c

       

      Wśród uczniów klas IV-VII:

      Barbara Pietrzak z kl. VI b

      Piotr Grządziel z kl. IV a

      Filip Stąporek z kl. VI a

       

      Nagrody, statuetki i dyplomy wręczyli Dyrektor Pani Dorota Ławniczak, Przewodnicząca Rady Rodziców pPani Agnieszka Fajger oraz przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Pan Krzysztof Cichy.

       

      Niedawno z naszej społeczności szkolnej odeszła Aurelka - wyjątkowa dziewczynka, wzorowa uczennica, laureatka wielu konkursów. Jej pamięci poświęcona jest Nagroda  im. Aurelii Mączkowskiej dla absolwenta z najwyższą średnią. W tym roku uhonorowana nim została Lena Niezgoda z klasy VIII b. Nagrodę wręczyła  pani Dyrektor  Dorota Ławniczak. 

       

      W kolejnej części apelu za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie wyróżniono  świadectwami i stypendiami uczniów ze wszystkich pozostałych klas.

       

      Końcoworoczne spotkanie to również świetny moment na podsumowanie konkursów, np. trwającego cały rok szkolnego konkursu ortograficznego O pióro Dyrektora szkoły organizowanego przez polonistkę  panią Beatę Rosentreter. W tegorocznej edycji zwyciężczynią została Barbara Pietrzak z kl. VI b, II miejsce uzyskał Piotr Pacholec z klasy VIII b, III miejsce uzyskała Marianna  Szumowska-Włodarczyk z klasy VII a. Matematyczki panie Anna Rydzewska oraz Wioletta Burdyńska wręczyły dyplomy uczniom biorącym udział w konkursie matematycznym Archimedes Plus. Dyplomem wyróżniono także laureatkę tegorocznego kuratoryjnego konkursu historyczno-literackiego Zuzannę Sydlewską z kl. V a.

       

      Sukcesy naszych dzieci nie byłyby możliwe bez wsparcia ich Rodziców, stałego motywowania do nauki i wytężonej pracy. Dlatego na koniec uroczystości pani Dyrektor Dorota Ławniczak wręczyła listy gratulacyjne dla rodziców wyróżnionych uczniów.

       

      „Niedawno po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,

      jutro wakacje, lekcje skończone!”
       

      Dziękujemy wszystkim za przybycie na uroczystość. Życzymy udanych, bezpiecznych, zdrowych wakacji i oczekujemy Was drodzy uczniowie na rozpoczęciu roku szkolnego 2023/2024 dnia 4 września 2023.

       

      Sławomira Sydlewska

       

       

       

       

       

       

       

     • Pożegnań nadszedł czas – klasa siódma żegna klasy ósme

     • Jak szybko mija czas… Na pewno mogli się o tym przekonać uczniowie klas ósmych. Zapewne pamiętają jak po raz pierwszy wstępowali w mury tej szkoły, a już za kilka chwil opuszczą je i wyruszą w dalszą podróż. Przyszedł więc czas na pożegnania.

      22 czerwca 2023 roku odbyło się spotkanie, gdzie głównymi gośćmi byli oczywiście ósmoklasiści. Ci odważniejsi zdecydowali się na poprowadzenie całej uroczystości pod czujnym okiem pani Anety Hrabeć. Na początek mogliśmy trochę powspominać, oglądając prezentacje przygotowane przez poszczególne klasy ósme. Ten moment wywołał salwy śmiechu, ale też i wzruszeń.

      Potem zrobiło się nieco poważniej. W rolę narratorów wcielili się : Sztobryń Bartłomiej-8a, Maja Lorenc- 8b, Maja Kolobius- 8c, Michalina Bzymek- 8c, Gracjan Janik- 8c, Szymon Długi-8d, Hanna Sukiennik-8d, Maciej Musiałkowski-8d. Jeszcze odważniejsi zadbali o oprawę muzyczną. Swoim cudownym głosem zaczarowały nas  Iryna  i Vlada Korneliuk, obie zagrały też przepiękne utwory na fortepian. Mogliśmy usłyszeć też mniej popularną muzykę- szanty w wykonaniu uczennic klasy 8d: Marysi Bejnarowicz i Jowity Kępki, które świetnie radzą sobie z grą na gitarze.

      Ósmoklasiści pożegnali nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich pracowników szkoły, z ich ust padały słowa wdzięczności za ten wspólnie przeżyty czas. Nie sposób nie podziękować też najważniejszym wychowawcom- rodzicom. Podczas spotkania wychowawcy klas ósmych wręczyli podziękowania najbardziej wyróżniającym się rodzicom. Wspaniale, że tak licznie towarzyszyli tego dnia swoim dzieciom.

      W imieniu klasy siódmej słowa pożegnania wygłosiła też Aleksandra Matej – uczennica klasy 7a. Młodsze koleżanki wręczyły uczniom klas ósmych drobne upominki.

       Podczas spotkania wręczone zostały również dyplomy za aktywny udział w Szkolnym Kole Wolontariatu oraz zajęciach dodatkowych.

       A to dopiero początek…jutro dalsza część rozdania świadectw ukończenia szkoły, nagród i pożegnań.

      Nie mówimy Wam żegnajcie, ale do widzenia…

                                                                                                                       Wychowawcy klas 8

       

                                             

       

     • Buon appetito !

     •      21 czerwca klasa 4c udała się wraz z wychowawczynią oraz panią Anią Słuka- Maciąg do pizzerii Kingston na warsztaty przygotowania pizzy. Była to doskonała okazja do integracji klasowej, zabawy, ale także nauki i poszerzenia wiedzy z dziedziny kuchni włoskiej.  Dzieci miały okazję zapoznać się z pracą kucharza w pizzerii. Po zapoznaniu się z techniką wykonania pizzy, wcieliły się w rolę kucharzy i przyrządziły swoje własne pizze. Na stanowiskach pracy przygotowano wcześniej kulki ciasta, wałek oraz przeróżne składniki. Każdy mógł skomponować swoją, wyjątkową pizzę. Wyglądały cudownie,  a jeszcze lepiej smakowały. Poczynania uczniów wspierała wychowawczyni oraz pani Ania.               

                                                                                                                                  Magdalena Płuciennik

       

     • To już jest koniec… jesteśmy wolni…możemy iść…czyli podsumowanie innowacji realizowanej w roku szkolnym 2022/2023.

     •      Od listopada do końca czerwca uczniowie klas piątych podczas zajęć dodatkowych realizowali innowację pedagogiczną pt. „Zabawa, sztuka czy nauka? Arteterapia w twórczym rozwoju podczas zajęć korekcyjno- kompensacyjnych”. Głównymi celami innowacji było: usprawnianie zdolności percepcyjno-poznawczych oraz ruchowych, stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych oraz podnoszenie poziomu samoakceptacji i rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji. Przed wykonaniem każdej pracy uczniowie zaznajamiali się z nową techniką. Zostali wyposażeni w określone wiadomości i umiejętności, a także stworzono im odpowiednie warunki do uzewnętrzniania swych przeżyć oraz do twórczego działania. Wdrożona innowacja umożliwiła dzieciom rozwijanie swoich talentów, pozwoliła na wykorzystanie wyobraźni, własnych potencjałów i pomysłów, co zaowocowało powstaniem wielu ciekawych i oryginalnych dzieł artystycznych. Dzięki zastosowaniu innowacji uczniowie m.in.: poznali metody wyrażania trudnych emocji poprzez sztukę, usprawnili sferę sensoryczną, motorykę małą i dużą, nauczyli się spędzać wolny czas w sposób twórczy. Podczas trwania innowacji pedagogicznej wykorzystano wiele różnych form wyrazu artystycznego, dostosowanych do możliwości wykonawczych dzieci oraz warunków warsztatowych szkolnych m.in. wypalanie w drewnie, chromoterapię, malowanie farbami plakatowymi w klasie oraz w plenerze; odbyły się zajęcia z masami plastycznymi, takimi jak: gips, masa solna, mąka ziemniaczana oraz dwukrotne warsztaty z użyciem gliny, w ramach innowacji pedagogicznej uczniowie zapoznali się także z różnymi kierunkami w malarstwie i rzeźbie. Ciekawą formą wyrazu artystycznego stał się dla nich kubizm, w ramach którego wykonali maski z kartonu, wtórne wykorzystanie materiałów drewnianych itd.

      Zróżnicowanie metod i form pracy przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć i zmotywowało uczniów do intensywniejszej pracy. Wszystkie działania zawarte w harmonogramie innowacji zostały zrealizowane. Atmosfera zajęć odbywała się w serdecznej atmosferze, co miało wpływ na integrację rówieśniczą i współpracę w grupie. Uczniowie aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w różnych konkursach plastycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Tematyka zajęć, wykorzystywane techniki uwzględniały potrzeby, indywidualny rozwój i możliwości dzieci biorących udział w zajęciach.

      Zapraszam do obejrzenia wytworów dzieci na zajęciach poniżej.

       

                                                                                                                                                  Anita Kuźmińska

     • Kiermasz rozmaitości dla naszych „braci mniejszych”

     •       W minioną niedzielę 18 czerwca br. inicjatorki  „Kiermaszu rozmaitości” na rzecz zwierząt, odwiedziły schronisko w Choszcznie. Głównym celem naszej wizyty było dostarczenie wszelkich akcesoriów i karmy dla psów i kotów. Warto jednak wrócić na chwilę do początku, a więc do 15 maja, kiedy to ruszył kiermasz zorganizowany w bibliotece szkolnej. Organizatorkom akcji udało się zgromadzić bardzo dużo atrakcyjnych fantów. Uczniowie i  nauczyciele nie zawiedli. Organizacja imprezy była doskonałą okazją do rozmów na temat własnych czworonożnych przyjaciół, a także podopiecznych schroniska. Nie zabrakło również promocji książek zgromadzonych w naszej bibliotece na temat zwierząt, wychowywania szczeniąt czy kociąt, ciekawostek przyrodniczych czy literatury pięknej o przygodach zwierząt.  Wracając do wizyty w schronisku warto zaznaczyć, że zakupy akcesoriów poprzedzone zostały konsultacją z wolontariuszami. Zawiezione zostały profesjonalne, bezpieczne obroże dla psów różnych gabarytów, smycze przepinane oraz specjalistyczna karma dla kociąt i szczeniąt. Wizyta w schronisku nie byłaby udana bez spacerów z psami. Dlatego też po przekazaniu prezentów każda z nas wybrała się na spacer z wytypowanym przez wolontariusza psem. Cała akcja dla zwierząt nie przyniosłaby takich efektów gdyby nie nasi sprzymierzeńcy w postaci instytucji, firm i osób prywatnych. Bardzo dziękujemy naszym sprzymierzeńcom: Nadleśnictwu Kalisz Pomorski, Nadleśnictwu Mirosławiec, Gminie Kalisz Pomorski, Ochotniczej Straży Pożarnej i wielu prywatnym osobom.

      Organizatorki akcji: Katarzyna Horba, Anna Słuka – Maciąg, Emilia Bogusz, Dorota Wilgocka i Karolina Wagner

       

       

     • Ankieta klas ósmych

     • W ramach projektu na etyce uczniowie- Hania Sukiennik, Marianna Szumowicz- Włodarczyk oraz Szymon Długi, przeprowadzili ankietę wśród uczniów klas ósmych. Ankietowano 78 osób, prosiliśmy o odpowiedź na dwa pytania:

      1. CO NAJBARDZIEJ ZAPAMIĘTASZ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ?
      2. CZEGO OBAWIASZ SIĘ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ?

      Uczniowie pisali niejednokrotnie kilka zdań w odpowiedzi na jedno pytanie, stąd różnorodność. Wyniki były dla nas zaskakujące, ponieważ spodziewaliśmy się odpowiedzi typu: wycieczki, przedstawienia, wiedzę z różnych przedmiotów… A tymczasem wygrywa czynnik ludzki, co zaskakuje bardzo pozytywnie!

       

      ODPOWIEDZI W TABELCE PONIŻEJ:

       

      Ankieta klasy Ósme

      Wszystkim tegorocznym absolwentom życzymy spełnienia marzeń w kwestii dostania się do wybranej szkoły oraz zawarcia nowych i utrzymania starych tak ważnych znajomości J

      Hanna Sukiennik

      Marianna Szumowicz-Włodarczyk

      Szymon Długi

      Opiekun Beata Rosentreter

       

     • .

     • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

       

      Uroczysty apel odbędzie się w hali sportowej przy ulicy Toruńskiej 9 a

      Godzina 9.00 – klasy 1 - 3

      Godzina 10.30 – klasy 4 – 8

      Serdecznie zapraszamy

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
   • 94-361-74-92, 94-361-63-11
   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski 78-540 Kalisz Pomorski Poland
   • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
   • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I mię i nazwisko: Dawid Nogaj
 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
   • CEL PRZETWARZANIA
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f ODBIORCY DANYCH 
 Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych • do żądania sprostowania danych • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym • do żądania ograniczenia przetwarzania • do przenoszenia danych • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
   • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   • adres skrzynki ePUAP: SPKALISZPOMORSKI
  • Logowanie